Niet dringend liggend ziekenvervoer - jaarlijkse bijscholing 8u

De ambulancier die instaat voor een niet dringend liggend ziekenvervoer wordt nu aanzien als paramedisch beroep. Hiervoor heeft Vlaanderen samen met de Gewesten een voorstel geformuleerd wat betreft de inhoud van deze cursus. Wij richten ons op de jaarlijkse bijscholing van 8u. We gaan dieper in op de pathologieën waar de ambulanciers mee in aanraking komen.

Praktische informatie

Max. deelnemers: 15 deelnemers

Prijs: prijs op aanvraag

Attest: Ja!

Een kwalitatieve dienstverlening is onmogelijk als de ambulancier niet-kritiek patiëntenvervoer niet of onvoldoende gekwalificeerd is. Een correcte opleiding leidt ertoe dat de ambulancier niet-kritiek patiëntenvervoer kan oordelen of het vervoer van een bepaalde patiënt onder veilige omstandigheden kan gebeuren en welke (hygiënische of andere) maatregelen nodig zijn om dit vervoer veilig te laten verlopen. Hij/zij weet ook hoe gereageerd moet worden wanneer een patiënt deterioreerd: door via permanente observatie de verandering tijdig op te merken, door zelf handelingen binnen diens eigen bevoegdheidsdomein te stellen om de medische situatie van de patiënt te verbeteren of te stabiliseren of door tijdig medische bijstand (via 112) te vragen indien hij/zij oordeelt dat handelingen nodig zijn die buiten diens bevoegdheidsdomein vallen. Om de kennis actueel en op peil te houden, conform met de laatste evidence-based richtlijnen voor een goede praktijkvoering, is permanente waakzaamheid via bijscholing absoluut noodzakelijk.

Jaarlijks kan dit attest geldig blijven door 8u bijscholing te volgen.

Meer info betreft deze cursus kan via mail bekomen worden. Stuur een mailtje naar info@acsaveslives.be en we geven u alle gewenste informatie.

U wenst deze opleiding te volgen?

Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie of om een prijsofferte op te vragen.

Contacteer ons